Juhendmaterjal

Kinnisvara korrashoidu reguleerivad standardid:

 1. EVS 807:2016„Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid
 2. EVS 910:2011„Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend
 3. EVS 914:2012„Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine
 4. EVS-EN 15221-1:2006„Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 1: Terminid ja määratlused
 5. EVS-EN 15221-2:2006„Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 2: Kinnisvarakeskkonna juhtimise lepingute ettevalmistamine
 6. EVS-EN 15221-3:2011„Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 3: Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedijuhend
 7. EVS-EN 15221-4:2011„Kinnisvarakeskkonna juhtimine Osa 4: Taksonoomia, klassifikatsioon ja struktuurid kinnisvarakeskkonna juhtimises
 8. EVS-EN 15221-5:2011„Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 5: Kinnisvarakeskkonna juhtimise protsesside koostamise juhend
 9. EVS-EN 15221-6:2011„Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 6: Pinna ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel
 10. EVS-EN 15221-7:2012„Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 7: Juhised tulemuslikkuse võrdlusuuringuks
 11. EVS-EN 15331:2011„Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid
 12. EVS-EN 15341:2007„Korrashoid. Korrashoiu võtmenäitajad
 13. EVS-EN 13460:2009„Maintenance – Documentation for maintenance
 14. EVS-EN 13306:2010„Maintenance – Maintenance terminology
 15. EVS-EN 13269:2006„Maintenance – Guideline on preparation of maintenance contracts

 

Kinnisvara korrashoiu lepingute juhendid ja näidised:

https://www.mkm.ee/et/lepingute-koostamise-juhendid-ja-naidised